Hur hållbar är vår verksamhet

Mät hur hållbar er verksamhet är

DET FINNS 91% UTRYMME FÖR FÖRBÄTTRING

Att skapa cirkulär ekonomi blir en viktig del för att vi ska klara de utmaningar vi alla står inför. Och nu ser allt fler företag och offentliga verksamheter att de behöver sätta mål för att öka sin hållbarhet. Men hur mäter man egentligen hur cirkulärt ett företag är?

Nu finns ett gratis onlineverktyg, framtaget av bland annat Veolia* för att verksamheter - stora som små - själva ska kunna mäta hur hållbar man är. CTI (Circular Transition Indicators)-verktyget presenterades den 21 januari på World Economic Forum i Davos.

Med den kan du ta reda på:

  1. Hur cirkulär är min verksamhet?
  2. Hur sätter jag mål för förbättring?
  3. Hur mäter jag förbättringar som kommer av cirkulära insatser?

Resultatet har ni själva kontroll över och kan till exempel användas som diskussionsunderlag med leverantörer, kunder och samarbetspartners. Ni håller taktpinnen för er övergång till en allt mer hållbar verksamhet.

Ni kommer väl med också? Börja er resa idag på:

https://www.ctitool.com/

 

Vill du veta mer om metodologin? Mer information hittar du i WBCSDs rapport

*CTI tool är framtaget av Veolia och 25 andra medlemmar i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)